بلــد الامیـــن

بلــد الامیـــن
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
بایگانیمحمد ابراهیم نامدار هستم.   متولد  1369/4/29 .  مهندسی برق- قدرت خوندم.

تو پروفایل خیلی ها،خیلی ادبی از خودشون مینویسن،من ساده و صادق از خودم میگم.

با این یه بیت شعر هم خیلی حال میکنم :

وســط سینــه ی من نوشتــه بیــن الحـرمیــن

نصف قلبم با اباالفضل،نصف دیگش با حسین


نکتـــه بسیار مهم: متاهل شــــــــــــــــــــــــــــــــدم!

التماس دعا
یا علی